Przegląd prasy

Wybrano przewodniczącego Rady Naukowej ITS

5 grudnia 2012

989925c73afc2afd1d76b7d5316bcde6dee9e924

(Fot.: PD@N – 448-8jm)

^ Prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego

W dniu 5 grudnia 2012 r. w sali im. prof. Mariana Madeyskiego w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyło się posiedzenie Rady Naukowej ITS kadencji 2012-2016. Program powieszenia obejmował: przywitanie przez dyrektora ITS dr inż. Andrzeja Wojciechowskiego, powołanych i wybranych członków Rady Naukowej Instytutu oraz zaproszonych gości; wręczenie powołań członkom Rady Naukowej ITS kadencji 2012-2016; wybór przewodniczącego posiedzenia inauguracyjnego; wybór Komisji Skrutacyjnej dla wyboru przewodniczącego Rady Naukowej oraz członków Prezydium Rady Naukowej; zgłaszanie kandydatów i wybór przewodniczącego Rady Naukowej oraz zgłaszanie kandydatów i wybór członków Prezydium Rady Naukowej; wystąpienie przewodniczącego Rady Naukowej ITS kadencji 2012-2016; sprawy różne i wniesione. Przewodniczącym Rady Naukowej ITS na kadencję 2012-2016 wybrany zostal prof. dr hab. Bogusław Liberadzki.

Przypomnijmy sklad Rady Naukowej ITS:

*powołani decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 listopada 2012 r.: dr inż. Krzysztof Bajdor, dr inż. Krzysztof Czernek, prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, mgr Andrzej Szklarski, dr inż. Andrzej Urbanik, mgr Tadeusz Wilk;

*wybrani w wyborach w dniu 10 lutego 2012 r.: mgr inż. Sławomir Cholewiński, mgr inż. Andrzej Damm; mgr inż. Maria Dąbrowska-Loranc; dr inż. Wojciech Gis; dr inż. Wojciech Jarosiński; mgr inż. Robert Karpiński; mgr Cezary Krysiuk; prof. dr hab. Inż. Ryszard Krystek*); dr Marek Łepkowski; prof. nadzw. dr hab. Inż. Krzysztof Olejnik, dr hab. Inż. Krystyna Pietrzak, prof. dr hab. Inż. Wojciech Przetakiewicz, dr inż. Dariusz Rudnik, dr inż. Jerzy Waśkiewicz, mgr inż. Andrzej Wierzejski (* Członek Rady Naukowej wchodzący w skład Rady Naukowej na podstawie art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych).

*przewodniczący: prof. dr hab. Bogusław Liberadzki;

*wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Inż. Wojciech Przetakiewicz (I-szy wiceprzewodniczący); dr hab. Inż. Krzysztof Olejnik; dr inż. Andrzej Urganik;

*sekretarz: dr inż. Wojciech Gis.