Przegląd prasy

Wygrał dealer toyoty, ale…

30 maja 2012

28bb41bb8d849e57b71e93c98fe84d5358f48fe9

(Fot.: PD@N 429-32)

Jak poinformował WORD w Kielcach w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę 22 nowych samochodów osobowych odpowiednio wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia egzaminów na prawo jazdy kategorii “B” wybrana została najkorzystniejsza oferta. Tą okazała się złożona przez Autoryzowaną Stację Obsługi M. Romanowski s.j. w Radomiu z ceną brutto: 369 777,00 zł. Zgodnie z art. 91 ust. 2 pzp, wyboru oferty dokonano na podstawie kryterium: cena za całość oferty – 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nazwa (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium:

cena za całość oferty – 100%

1.

Fleet Center Sp. z o.o. 93-408 Łódź ul. 3 Maja 1/3

87,08 pkt

2.

AUTO BROKER Sp. z o.o. 20-209 Lublin ul. Mełgiewska 10

71,52 pkt

3.

FOLWARK Arkadiusz Grzywna, Wojciech Grzywna Sp. z o.o. 25-332 Kielce ul. G. Morcinka 1

63,20 pkt

4.

Autoryzowana Stacja Obsługi M. Romanowski Spółka Jawna 26-600 Radom, ul. Kielecka 68/70 ODDZIAŁ w KIELCACH 25-451 Kielce, ul. Radomska 168

100,00 pkt

Wygrany - dealer toyoty yaris - musi poczekać, albowiem jeden z uczestników przetargu odwołał się. Lubelski dealer Suzuki, który zaprotestował wobec niskiej ceny za toyoty. Wniosek będzie rozpatrzony przez Krajową Izbę Odwoławczą. W związku z tym dostarczenie aut opóźni się - najwcześniej znajdą się one w WORD 10 czerwca. Jeśli KIO. przychyli się do wniosku, przetarg zostanie przeprowadzony od początku.