Przegląd prasy

Wykresówka, zapis aktywności kierowcy

5 marca 2005

Pytanie: W publikacji "Czas pracy kierowcy w Polsce i w UE" na stronie 68 jest zapis, iż wykresówka służy do nieprzerwanego zapisu aktywności kierowcy przez 24 godziny. Czy to oznacza, że wyjęcie wykresówki wcześniej będzie naruszeniem przepisów?

Odpowiedź: Intencją zdania przytoczonego przez Czytelnika było podkreślenie, iż wykresówka służy do nieprzerwanego zapisu aktywności kierowcy, czyli w okresie minimum 24 kolejnych godzin od umieszczenia wykresówki w urządzeniu rejestrującym kierowca nie musi się martwić o zapis jego aktywności na tarczy, z wyjątkiem konieczności operowania selektorem wyboru aktywności przy tachografie. Celowo podkreślono wyraz minimum, gdyż nie istnieją wykresówki o mniejszym czasowym zakresie zapisu, a z drugiej strony funkcjonują jeszcze gdzieniegdzie tachografy, przystosowane do zapisu tygodniowego (maksymalnie) okresu aktywności kierowcy (stare tachografy firmy Mera-poltik, Kienzle). Jednakże trzeba wyraźnie podkreślić, iż tachograf jest zalegalizowanym urządzeniem kontrolno-pomiarowym, tak więc należy dążyć do maksymalnie wiarygodnego sposobu rejestracji, unikając niepotrzebnego manipulowania selektorem, częstego otwierania tachografu lub wyciągania wykresówki, a w szczególności badając codziennie przy zakończeniu pracy (lub w innym momencie podczas zmiany wykresówki), czy zapis jest czytelny i prawidłowy. Pozwoli to uchronić przedsiębiorcę przed wątpliwościami ze strony służb kontrolnych w przypadku kontroli firmy lub pojazdu na drodze. Tak więc idealną sytuacją byłaby wymiana wykresówek przez kierowcę w urządzeniu rejestrującym każdego dnia, o tej samej godzinie. Z oczywistych powodów jest to bardzo często niemożliwe, więc dopuszcza się krótszy okres rejestracji, wynikający ze specyfiki i organizacji pracy w danej firmie.

Odpowiedzi udzielił: mł. insp. inż. Sebastian Paluch, inspektor w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego oraz wykładowca w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie
Źródło Prawo Drogowe@NEWS