Przegląd prasy

Wymiana doświadczeń z ośrodkami Słowacji

5 kwietnia 2013

1b9e6bbb571942f2e7171c4981eed5f65da8284a2397a03f9928999f4842ced40c5f3eeab96c7b5052cf86c6ef6b9d43ba0380a7f4c38c87b71775fcee3da2abb7834d258d7b88593e278a57419b9e02a5b17067cab332452b16947d3791763f89bdd6719411bdd73a41ea710f2477809f71c83319c92dc13525f9d8d2aebd4357b56a36253da426859e287d7b86ae177b28d7c22f47e6010f3776766ddab6e283b84ebdb207ae9b5ed3bac2257d3ca8456f7d323ec3664f5406a3a5a66883c56f3821da0fd50245

(Fot.: PD@N 460-22-31)

Wizyta delegacji OSK pod Patronatem ITS na Słowacji

Na zaproszenie SKVZA (Slovenska Komora Vycivikovych Zaraiadeni Autoskol) przedstawiciele Ośrodków Szkolenia Kierowców pod Patronatem ITS uczestniczyli 5 kwietnia 2013 roku w Walnym Zgromadzeniu SKVZA w Zilinie (Słowacja). Zaproszenie było wynikiem goszczenia Kolegów ze Słowacji na naszym spotkaniu we wrześniu 2012 roku w Warszawie oraz ich wizyty w Krakowie w marcu 2013 r. Celem obu wizyt było zapoznanie się z polskimi rozwiązaniami w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Słowacja przygotowuje się obecnie do zmian w tym zakresie. W czasie wizyt Goście bardzo interesowali się nie tylko rozwiązaniami legislacyjnymi, lecz również ich praktycznym funkcjonowaniem. W skład delegacji odwiedzającej w marcu br. Kraków wchodził poza członkami SKVZA również przedstawiciel Ministerstwa Transportu Słowacji, odpowiedzialny za nadzór nad szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców. Poza spotkaniami roboczymi Rada OSK pod Patronatem ITS zorganizowała dla nich wizytę na terenie MORD w Krakowie. Gościom umożliwiono zapoznanie się z obowiązująca procedurą egzaminacyjną.

SKVZA jest największa organizacją skupiająca ośrodki szkolenia na Słowacji. W zakresie swoich działań wspomaga bieżące funkcjonowanie ośrodków szkolenia, poprzez merytoryczny nadzór nad szkoleniem, szkolenie instruktorów nauki jazdy, dofinansowywanie zakupu pomocy dydaktycznych do szkolenia, kontrolę jakości szkolenia ośrodków zrzeszonych w SKVZA. Jednym z ciekawych elementów nadzoru jest przeciwdziałanie stosowania cen dumpingowych przez ośrodki. W przypadku stwierdzenia takich praktyk SKZVA wraz z organami państwowymi dokonuje kontroli w ośrodku w wyniku, czego podejmowane są decyzje administracyjne (zamknięcie ośrodka) oraz personalne wobec prowadzących ośrodek. Ma to zdaniem naszych słowackich Kolegów zapobiegać obniżaniu jakości szkolenia i wykorzystywaniu ceny jako jedynego elementu konkurencyjności. W trakcie naszej wizyty zaobserwowaliśmy bardzo bliską współpracę SKZVA z przedstawicielami władz - Ministerstwa Transportu i Ministerstwa Edukacji. Przedstawiciele ministerstw nie tylko konsultują tworzone przepisy, lecz również inicjują szeroki front współpracy z przedstawicielami samorządu szkoleniowców. Jednym z takich działań jest wspólne dążenie do uzyskania przez instruktorów nauki jazdy statusu nauczycieli zawodu. Znajduje to pewne zrozumienie i wsparcie resortu edukacji. Przedstawiciele władz są bardzo zainteresowaniu wszelkimi praktycznymi rozwiązaniami służącymi poprawie sytuacji w szkoleniu kandydatów na kierowców i podnoszenia bezpieczeństwa na drogach.

Dzięki Centrum Edukacji Zawodowej CARGO z Jaworzna (członka Patronatu) mogliśmy zaprezentować słowackim instruktorom mobilną wersję symulatora jazdy. CEZ CARGO reprezentowali - M. Piecha i J. Skalny, którzy przygotowali nie tylko prezentację, lecz również profesjonalne materiały w języku słowackim. Z prezentacji możliwości symulatora korzystali również przedstawiciele słowackich ministerstw transportu i edukacji. Wysoko ocenili możliwości wykorzystania takich urządzeń w miejsce bardzo kosztownych torów. Wielu ze słowackich instruktorów miało możliwość porównania naszego symulatora z prezentowanym również czeskim trenażerem stacjonarnym.

Na Walnym Zgromadzeniu SKVZA reprezentowali nas kolega Ryszard Mazurek - przewodniczący Rady OSK pod Patronatem ITS oraz Andrzej Rybak i Marek Górny, którzy podziękowali za zaproszenie i wyrazili zadowolenie z nawiązania współpracy z słowackimi Kolegami. Kończąc wizytę u naszych południowych sąsiadów uzgodniliśmy konieczność poszerzenia kontaktów poprzez wizyty robocze w szerszym gronie. W planach przewidujemy organizacje wspólnych wizyt w ośrodkach szkolenia obu stron.