Przegląd prasy

Wymiana praw jazdy

15 stycznia 2005

Ministerstwo Infrastruktury Biuro Komunikacji Społecznej
Komunikat

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury przypomina, że do 30 kwietnia 2005 roku należy wymienić prawa jazdy wydane w okresie od 1 stycznia 1984r. do 30 kwietnia 1993 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U.02.69.640) ustaliło następujące terminy wymiany dokumentów:

wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 30 kwietnia 1993 r. - do dnia 31 grudnia 2004 r. (termin przedłużony do 30 kwietnia 2005 r.),

wydanych w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. - do 30 czerwca 2006 r.,

wydanych (na blankietach papierowych) po dniu 1 lipca 1999 r. - do 30 czerwca 2006 r.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że kierowca, który nie wymieni starego prawa jazdy we wskazanym terminie nie straci posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami. Nie będzie się on jednak mógł posługiwać tym prawem jazdy, ponieważ straci ono ważność i do momentu wydania nowego dokumentu nie będzie mógł prowadzić pojazdu na podstawie starego (nieważnego już) prawa jazdy.

W celu otrzymania prawa jazdy należy złożyć:

wniosek,

dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości 71 zł

fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

kserokopię posiadanego prawa jazdy.

Informujemy ponadto, że istnieje możliwość pobrania formularza wniosku poprzez Internet. Jest on dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Ponieważ jednak druk ten podlega w dalszej obróbce skanowaniu i przesłaniu za pośrednictwem łącz satelitarnych - producent ze względu na określone wymagania w całym procesie wydawania praw jazdy sugeruje posługiwanie się wytworzonym przez siebie formularzem, który bezpłatnie i bez kolejki dostępny jest w każdym wydziale komunikacji. Przypominamy, że przepisy zezwalają na złożenie wniosku o wymianę prawa jazdy za pośrednictwem poczty. Natomiast odbiór nowego dokumentu powinien nastąpić osobiście w celu unieważnienia posiadanego dotychczas prawa jazdy.