Przegląd prasy

Wystawa – WYPADEK TO NIE PRZYPADEK

25 kwietnia 2007

Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ

b154d88f2464fc1588cb7621c019c5692b64606a

W związku z obchodami Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniach 23-29 kwietnia 2007 roku Instytut Transportu Samochodowego zorganizował wystawę w Sejmie RP. Patronat nad wystawa objął Minister Transportu Jerzy Polaczek. Celem wystawy jest popularyzacja hasła i przesłania Tygodnia WYPADEK TO NIE PRZYPADEK. 25 kwietnia br odbyło się uroczyste otwarcie wystawy. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy posłowie RP oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego w całej Polsce. Wystawę otworzył Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Andrzej Wojciechowski. W imieniu Ministra Transportu głos zabrał Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Grzegorczyk (przesłanie Ministra Transportu). Przedstawiciele klubów poselskich na ręce organizatorów wystawy złożyli podziękowania za jej zorganizowanie oraz zadeklarowali gotowość współpracy w działaniach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

37501b778c49116118288cbff5e8df030178dca4