Przegląd prasy

Wyznaczona trasa tranzytu z karnetem TIR nie jest obowiązkowa

Autor: Rzeczpospolita

2 marca 2004

Przewoźnicy realizujący procedurę tranzytu z wykorzystaniem karnetu TIR często mają określone przez organy celne trasy i terminy zakończenia przewozu towaru. To ostatnie ograniczenie jest dla przedsiębiorców oczywiste. Wątpliwości dotyczą uprawnień do wskazania trasy przejazdu przez terytorium danego państwa. "Wyznaczenie przez organ celny trasy przejazdu nie jest tymczasem obowiązkowe."

"Zgodnie z art. 20 konwencji TIR z 14 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1984 r. nr 17, poz. 76 ze zm.) "władze celne będą mogły wyznaczyć termin przejazdu przez terytorium ich państwa i wymagać, aby na tym terytorium pojazd drogowy (...) lub kontener trzymały się wyznaczonej trasy". Przepis ten ma charakter fakultatywny i nie ustanawia bezwzględnej normy postępowania."