Przegląd prasy

Wzmożone kontrole masy pojazdów

24 lipca 2006

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, mając na uwadze potrzebę ochrony nawierzchni dróg, Główny Inspektor Transportu Drogowego zarządził intensyfikację działań kontrolnych w zakresie sprawdzania masy oraz nacisków na osie pojazdów na terenie województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego.