Przegląd prasy

XI. Walne Zebranie Polskiej Izby Gospodarczej OSK

18 marca 2016

W Piastowie odbyło się XI Walne Zebranie Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców. W zebraniu uczestniczyło 80 członków PIGOSK. W posiedzeniu udział wzięło 43. członków PIGOSK oraz 12 Członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia reprezentowanych przez pełnomocników. Zrealizowano porządek spotkania sprawozdawczego, podjęto stosowne uchwały. Zarząd oraz Sąd Koleżeński otrzymały absolutorium. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2015 rok. Wiele dyskutowano nad kierunkami działania Izby na rok 2016. Prezes Krzysztof Szymański uszczegółowił kierunki działania Izby, które zarysował składając sprawozdanie z działalności Zarządu. Odpowiedział również na pytania.