Przegląd prasy

XVI Zjazd PFSSK: wybrali nowe władze i cele działania

22 marca 2014

0ff860b2462bb5afda80109e902a4b8522baeb7f

22.3.2014 r. W Gorzowie Wielkopolskim delegaci na XVI Zjazd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców – w ilości 39. – na kolejną kadencję wybrali nowy zarząd organizacji. Prezesem wybrano - 23 głosami przeciwko 16 - Krzysztofa Bandosa (Łowicz), który pokonał Krzysztofa Kołodziejczyka (Łódź). Ostatecznie przyjęto listę kandydatów do fotela prezesa, z wymienionymi dwoma nazwiskami, mimo deklarowanych w dniu wczorajszym czerech kandydatów. W skład zarządu weszli także: Marek Stasiak (Sochaczew), Jan Stańczyk (Białystok) oraz Jan Szymczak (Sieradz). Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad ustępujące władze złożyły statutem przewidziane sprawozdania i otrzymały absolutorium.

Gratulujemy wybranym i życzymy wielu sukcesów w tej tak ważnej dla środowiska działalności.

Krzysztof

Bandos

Krzysztof Kołodziejczyk

Marek

Stasiak

Jan

Stańczyk

Jan

Szymczak

018367e536c462700f9857e12955027c29f2ea65

dee155bed518139a21f3458a4dc7b2fbbbd3e96a

a5ce302dfa80e56d527cf4bbd3fcb5f3954bbca2

7ffbb2b85ee05ab7efa37ffdf947737983bb2192

d595f257a90f363587cf891802a4ee6344771ae0

Region Skierniewice, prezes Stowarzyszenia Właścicieli i Instruktorów OSK MOST w Łowiczu, dotychczas wiceprezes PFSSK

Region Łódź, prezes Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców i Kandydatów na kierowców “AUTOS” w Łodzi

Region Warszawa;Od 2006 roku skarbnik  PFSSK

Region Białystok; w minionej kadencji sekretarz PFSSK

Region Sieradz; prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia KierowcówSieradz

(Fot. Jolanta Michasiewicz Tyg. PD@N 487-16-17 oraz 26, 27 i 25)

Fotorelacja – Gorzów Wielkopolski (22.3.2014 r.):

c955aaba7759eea2843c02830296490cc67fd8bb29a565ca7af679bee30b6e9a7ee0290ad26be6c1

797b23c6f56a29f20b14f07582fb263a65fdc7ab46e947c2bce9f1663f3917c733001c677ee5b6b1

5b2e74cdaddfc366b648162c9ce15908154c4824

c75cf0e027ea4589ff71e249dfa4590d60dfdcff

82315ff94a7d3d3e31f4921a1cdf836dd0f7e839

b392bc13c5f1bf54ce2aea2f645e3dd32f0279df

3c04eb3c3e4e398523856fcb8ff73444860a5362

2b7cdf9ccac5264e8f126604f074aa284994a81f

534250de595780eff8aba6345c1c8cea6104fc62

d92223921b1945434274ece59878f803239f2556

ae126ea152006ea433bd16d5cfc241096fd754a2

596d83f34a96ac82320df8664744dae303cf1219

(PD@N 487-31-36, 36a-36b, 37-37a, 38-42 fot. Dariusz Gil)