Przegląd prasy

Z A P R O S Z E N I E: Społeczna Misja Nauczyciela Jazdy

11 listopada 2007

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku zaprasza na Szkolenie – SPOŁECZNA MISJA NAUCZYCIELA JAZDY, które odbędzie się w Ośrodku  22 listopada o godz.: 13:30. Celem sympozjum jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie jakości kształcenia  kandydatów na kierowców. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców szkoły jazdy oraz instruktorów nauki jazdy, w programie szkolenia przewidziane są zagadnienia z zakresu odpowiedzialności prawnej przedsiębiorcy i instruktora, określenie psychologicznej sylwetki instruktora nauki jazdy, negatywnych zachowań kandydatów na kierowców oraz prezentacja nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w szkoleniu kierowców, m.in. Europejskiego programu OBSERWATOR. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w szkoleniu. Formularz zgłoszenia oraz wszelkie niezbędne informacje na stronie internetowej www.word.bialystok.pl, tel: 601 948 303, 085 743 26 24 wew. 23, 32. W miesiącach czerwiec – sierpień 2007 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku odbyło się szkolenie Strażaków Straży Pożarnej z Województwa Podlaskiego oraz kierowców-ratowników z Litwy w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodami osobowymi na płycie poślizgowej Ośrodka, samochodami terenowymi i ciężarowymi na torach off-road i drogach w pobliżu miejscowości Złotoria k/Białegostoku. W szkoleniu uczestniczyło 280 strażaków-kierowców, który na co dzień uczestniczą w akcjach ratowniczych na drogach Podlasia oraz Litwy. Szkolenie odbyło się w ramach Projektu “Transgraniczny system bezpieczeństwa – szkolenia polskich i litewskich ratowników-kierowców” oraz Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/TACIS CBC Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.