Przegląd prasy

Z Łodzi do Wrocławia coraz szybciej

29 października 2014

Od 29 października 2014 r. kierowcy mogą już korzystać z kolejnego odcinka S8 pomiędzy Walichnowami i Sieradzem (węzeł Wieluń - węzeł Sieradz Południe). Dzięki oddaniu do ruchu 38,6 km nowoczesnej i bezpiecznej drogi ekspresowej znacznie skróci się czas podróży pomiędzy Łodzią a Wrocławiem. Powstał także 6 km łącznik klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) od drogi krajowej nr 12 do S8, który połączy Sieradz ze stolicą Dolnego Śląska.

Nowo oddana do ruchu droga została wybudowana w technologii betonowej, co jest gwarancją długiej i bezawaryjnej eksploatacji - żywotność takiej nawierzchni to 30-40 lat (tradycyjne nawierzchnie bitumiczne są obliczone na 10-15 lat). Dodatkowo została zaprojektowana tak, aby w przyszłości możliwe było dobudowanie trzeciego, wewnętrznego pasa ruchu bez konieczności ingerencji w obiekty inżynierskie. W ramach inwestycji powstały dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 metra każdy oraz pas awaryjny szerokości 2,5 metra. Do dyspozycji kierowców oddano parę MOP-ów w Chojnach. Powstał także obwód utrzymania drogi w Złoczewie. Łączna wartość inwestycji to ponad 1,4 mld zł. Odcinek Walichnowy - Sieradz to część projektu w Programie Infrastruktura i Środowisko "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1)". Umowa o dofinansowanie została podpisana 31 sierpnia 2012 r., koszt całkowity: 5,3 mld zł, kwota dofinansowania UE: 3,3 mld zł. Do ukończenia ekspresowego połączenia pomiędzy Łodzią a Wrocławiem brakuje jeszcze 33 km odcinka S8 Sieradz - Łask. Prace na tym odcinku dobiegają końca, trwają odbiory techniczne.