Przegląd prasy

Za mało wyobraźni, empatii i zrozumienia. Bezpieczeństwo pieszych

6 maja 2013

0e4fb92426cbb1724d014baf4b1aea35efd8db01de7d14e62d77deba00a73769b28fdcb1d1dafdc9

^ Biorąc pod uwagę statystykę liczby wypadków drogowych, spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców nadal widzimy, że “tej wyobraźni, empatii i zrozumienia dla istoty tego problemu wciąż jest za mało” - mówił wiceminister Marcin Jabłoński (fot.).

MSW zainaugurowało 6 maja br. ogólnopolskie obchody poświęcone, w szczególności bezpieczeństwu pieszych w ruchu drogowym. W 2012 r. na polskich drogach zginęło około 3 tys. 600 osób. O 22,3% spadła liczba wypadków drogowych, o 13,5% liczba zabitych, a o 24,5% liczba rannych - wynika z policyjnej statystyki bezpieczeństwa pieszych za I kwartał 2013 r.

6 maja br. przypada Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Natomiast od 6 do 12 maja br. na całym świecie, z inicjatywy ONZ, obchodzimy tydzień bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Duży wpływ na bezpieczeństwo drogowe miały zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz poprawy stanu i jakości infrastruktury drogowej w naszym kraju, co znajduje odzwierciedlenie także w policyjnych statystykach – mówił Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW. “Determinacja w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i większy nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego - przynoszą rezultaty” - podkreślił wiceminister Marcin Jabłoński. Biorąc pod uwagę statystykę liczby wypadków drogowych, spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców nadal widzimy, że “tej wyobraźni, empatii i zrozumienia dla istoty tego problemu wciąż jest za mało” - dodał wiceminister. Tylko w trakcie tegorocznego weekendu majowego policja zatrzymała około 4 tys. 550 nietrzeźwych kierowców. Biorąc pod uwagę statystykę liczby wypadków drogowych, spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców nadal widzimy, że “tej wyobraźni, empatii i zrozumienia dla istoty tego problemu wciąż jest za mało” - dodał wiceminister Marcin Jabłoński.

Wierzę, że przypadający dziś (6 maja) “Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, światowy tydzień, a także dzisiejsze seminarium pozwolą pozyskać nowe idee, pomysły i inspiracje, przekazywać je dalej oraz będą pozytywnie wpływać na stan bezpieczeństwa drogowego w naszym kraju” powiedział wiceminister Marcin Jabłoński. W Polsce na tle krajów europejskich liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych spadła o około 15%. Największych odsetek liczby osób, które zginęły w wypadkach drogowych odnotowano na Malcie (47,1%), we Włoszech (45,2%), na Cyprze (28,2%) i w Portugalii (26,1%). Podczas seminarium poruszono zagadnienia, dotyczące bezpieczeństwa pieszych na drodze. Uczestnicy seminarium omówili kwestie właściwych praktyk w procesie szkolenia kierowców oraz przeanalizowali inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa pieszych na świecie w kampaniach profilaktycznych. W trakcie seminarium rozmawiano o nowoczesnych rozwiązaniach infrastrukturalnych, wpływających na bezpieczeństwo pieszych oraz rozwiązaniach zastosowanych w samochodach, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Komisja Europejska określając kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 wskazała, że jednym z najistotniejszych elementów jest zachęcanie użytkowników dróg do bezpieczniejszej jazdy. Temu ma służyć stworzenie europejskiej strategii w zakresie edukacji i szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego.

Podczas seminarium młodzież z grupy PaT (“Profilaktyka a Ty”) wystawiła przedstawienie teatralne pn. “Poczekalnia”. Autor przedstawienia jest laureatem konkursu, przeprowadzonego w ramach programu “Razem bezpieczniej”. Odbył się także pokaz mody dziecięcej, w trakcie którego zaprezentowano elementy odblaskowe, poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.