Przegląd prasy

Zajęcia z wychowania komunikacyjnego będą doskonalsze

6 listopada 2006

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w dniach 27 października i 6 listopada br. obyła się konferencja dyrektorów szkół poświęcona wychowaniu komunikacyjnemu oraz planowanym szkoleniom i warsztatom dla nauczycieli organizowanym przez WORD we Włocławku. Uczestniczyło około 100 dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego oraz miasta Włocławek. Wygłoszone następujące referaty: “Rola szkół w realizacji treści i zakresu wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży”- mgr inż. Maria Dąbrowska–Loranc z ITS; “Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczącej w ruchu drogowym. Główne okoliczności wypadków z ich udziałem”- mgr Mirosława Świdzińska z KG Policji; ”Odpowiedzialność rodziców i opiekunów za dzieci na drodze” - inspektor Mariusz Wasiak z KG Policji; Informacja na temat planowanych szkoleń i warsztatów organizowanych przez WORD we Włocławku - mgr Urszula Kukiełczyńska. Celem głównym proponowanych szkoleń i warsztatów przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego.