Przegląd prasy

Zakazy parkowania na terenie wspólnoty mieszkaniowej?

1 maja 2016

b25963d619aa602d2580fd9c785bcafff16dd74f

(538-75)

W dzienniku “Rzeczpospolita” opublikowano interesujący artykuł poświęcony nielegalnym zakazom parkowania wprowadzanym przez wspólnoty mieszkaniowe. Autor ocenia: najczęściej są nielegalne. To powszechna praktyka obserwowana w całym kraju. Mieszkańcy podejmują uchwały, wprowadzają zakazy. Te ostatnie są najczęściej uchylane wyrokami sądowymi. - Wyroki są różne, sądy za każdym razem muszą badać, czy interes ogółu, tj. wspólnoty, nie szkodzi nadmiernie poszczególnym właścicielom - tłumaczy Rafał Dębowski, adwokat - czytamy. W omawianym materiale posłużono się przykładem jednej ze wspólnot z Krakowa, tam mieszkaniec wygrał sprawę w sądzie: “Według sądu uchwała wprowadzająca zakaz dla samochodów powyżej 3 ton narusza art. 12 ustawy o własności lokali oraz art. 64 konstytucji. Zgodnie z pierwszym uregulowaniem właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Zgodnie natomiast z art. 64 konstytucji każdy ma prawo do własności. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza istoty prawa własności. Zdaniem sądu ustawa o własności lokali ogólnie określa tylko, że właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości”. Tak prawo, ale czy naprawdę musimy żyć coraz ściślej otoczeni parkującymi pojazdami, spacerować lawirując pomiędzy nimi?