Przegląd prasy

Zapytają Cię, z jakich ulic korzystasz najczęściej

22 kwietnia 2010

Na ulicach miasta pojawią się ankieterzy, którzy razem z policjantami będą zatrzymywać kierowców, a potem zadawać pytania: dokąd jadą, w jakim celu i jak często korzystają z tej trasy. Ankieterzy firmy Pentor ustawią swoje stanowiska na głównych trasach wlotowych do Wrocławia. W projekcie chodzi o to, aby obiektywnie zbadać, z jakich ulic i jak często korzystają wrocławianie. Czy jadą tą trasą do pracy, na zakupy czy w jeszcze innym celu? Badania prowadzone będą prawie 2 miesiące i potrwają do 19 czerwca. Ankieterzy rozmawiać będą z kierowcami w dni robocze, w weekendy, rano i popołudniami. - Zadamy zaledwie kilka pytań. Wszystko potrwa około minuty - zapewnia Małgorzata Rusin, kierownik projektu z Pentora. - Policjanci zatrzymają losowo po kilka aut, a kiedy kierowcy odpowiedzą na pytania ankietera, pomogą im płynnie włączyć się do ruchu. Stanowiska zostaną dobrze oznakowane, a ankieterzy będą w kamizelkach z napisem "Wrocławskie badanie ruchu". Koordynatorem projektu i jego zleceniodawcą jest miejskie Biuro Rozwoju Wrocławia. - To będzie największe we Wrocławiu badanie ruchu od 20 lat.