Przegląd prasy

Zestawienie zdawalności w WORD Legnica

3 września 2009

WORD w Legnicy zaprezentował zestawienie zdawalności na kategorię 'B' prawa jazdy (praktyka) z podziałem na ośrodki szkolenia kierowców za pierwsze półrocze 2009 roku. W zestawieniu uwzględniono tylko te ośrodki, z których do egzaminu w pierwszym półroczu 2009 roku przystąpiło minimum 5 kandydatów. Listę ułożono według ilości kandydatów – ośrodek, z którego do egzaminów w pierwszym półroczu 2009 roku przystąpiło najwięcej kandydatów umieszczono na pierwszym miejscu. Średnia zdawalność na kategorię “B” prawa jazdy (praktyka) w pierwszym półroczu 2009 roku w WORD Legnica wyniosła 30,5%.

Opis wybranych kolumn tabeli:

Liczba kandydatów przystępujących do egzaminów - jest to liczba absolwentów danego ośrodka, którzy przystąpili do egzaminów w WORD Legnica w pierwszym półroczu 2009 roku

Liczba przeprowadzonych egzaminów - jest to ilość egzaminów jaką przeprowadził WORD Legnica w pierwszym półroczu 2009 roku dla absolwentów danego ośrodka

Procent zdawalności za pierwszym podejściem - jest to wartość określająca jaki procent absolwentów danego ośrodka zdał egzamin praktyczny za pierwszym podejściem

Procent zdawalności ogółem - określa zdawalność absolwentów ośrodka w pierwszym półroczu 2009 roku (dla kategorii B prawa jazdy - praktyka, wszystkie podejścia)

31ea8138973b7b8e95c1f41c223d223b6494d9f3

e64a47c5a62ce1d71b8c50e4b1d5980867590113

673002bc22c6eea28a503aa0d315975f6a2b7888