Przegląd prasy

Zieleń przyuliczna: dobry przykład

1 czerwca 2009

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zorganizował konferencję prasową poświęconą podsumowaniu ostatnich pięciu lat swojej działalności w zakresie budowania nowej jakości zieleni przyulicznej oraz przedstawieniu strategii rozwoju. Od 2003 ZDM konsekwentnie wprowadza nowatorskie podejście do zieleni w pasie drogowym: plany są perspektywiczne, poszczególne projekty traktuje się indywidualnie, ustanowione zostały standardy dotyczące jakości materiału i wykonania, na szeroką skalę wprowadzono zasadzenia roślin cebulowych, kwietnikowych i bylin, zaczęto stosować elementy małej architektury: opaski brukowe, kompozycje ze żwiru, grysu oraz kamienia. Zastosowano: nawadnianie automatyczne, nawadniane przy pomocy hydrantów, rury drenarskie dla napowietrzania i podlewania dokorzeniowego, mulczowaniu i korowaniu podlegają wszystkie rośliny, mikoryzacja, hydrożele, osłony mechaniczne zabezpieczające drzewa przed najeżdżaniem pojazdów, mieszanki kamienno-glebowe wbudowane w teren otaczający drzewa, kraty w nawierzchni chodnikowej, materace antykompresyjne, maty, ekrany antykorzeniowe. Wiele z ww. metod po raz pierwszy w Polsce zostało zastosowanych w pasie drogowym administrowanym przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Od jesieni 2003 roku na zlecenie ZDM w pasach drogowych miasta Poznania posadzono prawie 6 000 drzew, blisko 200 000 krzewów, blisko 100 000 roślin cebulowych, ponad 100 000 roślin rabatowych.