Przegląd prasy

ZIELONA STRZAŁKA - zatrzymaj się!

7 marca 2010

f8a104e79ea4a223d43c3b036cf6afb7460ae58d 9718ed4231a5311d268881e859210ea4e1b199b6(Fot.: PD@N 332-7-8policja)

Przypominamy wszystkim kierującym, że sygnał świetlny w postaci zielonej strzałki nadawanej z sygnałem czerwonym (S-2) zezwala na wykonanie manewru skrętu, jednak nie bezwarunkowo. Obowiązują zasady, o których bardzo często zapominamy. Najważniejsza z nich to ta, iż należy bezwzględnie zatrzymać się przed sygnalizatorem.

Zasada ta wynika z § 96 ust. 3 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393):

§ 96. 1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

Komenda Stołeczna Policji