Przegląd prasy

Źle udzielają pierwszej pomocy

28 sierpnia 2006

W wypadkach drogowych w Polsce ginie co roku 6 tys. osób, z czego 30 proc. na skutek braku lub źle udzielonej pierwszej pomocy. Tymczasem polscy kierowcy szkoleni są w tej dziedzinie według przestarzałych zasad. Utrwalane są one w testach na prawo jazdy - podkreśla "Gazeta Poznańska".

"Od grudnia ubiegłego roku obowiązują w Europie nowe wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli reanimacji wydane przez Europejską Radę Resuscytacji przetłumaczone i wydane przez Polska Radę Resuscytacji" ? Nowe zasady przewidują, że po dwóch pierwszych wdechach powinno nastąpić 30 ucisków i znów 2 oddechy. Klinicznie udowodniono, że taka właśnie sekwencja daje większe szanse uratowania poszkodowanego. Wszelkie szkolenia powinny być prowadzone według nowych wytycznych dostępnych na stronie internetowej" - mówi prezes Polskiej Rady Resuscytacji prof. Janusz Andres. W testach, jakie rozwiązują kandydaci na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu, nadal za poprawną uznawana jest odpowiedź, że po 15 uciskach należy wykonać dwa wdechy. "Pytania o pomoc przedmedyczną zawsze budziły kontrowersje. Różne zdania na ten temat mieli nawet lekarze" - mówi Grzegorz Nitschke z WORD w Poznaniu. "Jednak to nie my, ale Instytut Transportu Samochodowego za wiedzą i zgodą Ministerstwa Transportu zmienia pytania w teście. W ostatnich miesiącach nie otrzymaliśmy żadnych informacji z resortu transportu o ewentualnych zmianach. A skoro nie ma nowej ustawy, ani rozporządzenia, żadnych zmian dokonywać nie możemy" - podkreśla.