Przegląd prasy

Zmiana na stanowisku dyrektora WORD w Białej Podlaskiej

26 stycznia 2016

Na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej Arkadiusza Maksymiuka zastąpił Krzysztof Tymoszuk.

Zmiana nastąpiła wobec rezygnacji dotychczasowego dyrektora, którą złożył po kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego - to uznało złamanie ustawy antykorupcyjnej (poprzez łączenie stanowiska w WORD z własną działalnością gospodarczą). Kontrola dotyczyła przestrzegania w latach 2014-2015 zakazów zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jak informują media Beata Górka, rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie wyjaśniała: – Wiedzieliśmy o tym, że Arkadiusz Maksymiuk prowadzi od blisko dwudziestu lat własną działalność gospodarczą, jest brokerem ubezpieczeniowym. Nigdy tego nie ukrywał, a ta działalność, naszym zdaniem, nie kolidowała w żaden sposób z pracą na stanowisku dyrektora WORD-u, zwłaszcza że przez jakiś czas była zawieszona. Nie dziwiło nikogo, że jeżeli człowiek przez tyle lat wyrobił sobie kontakty i miał stałych klientów, to nie chciał z tego rezygnować. Ostatecznie Maksymiuk został przeniesiony na stanowisko wicedyrektora.

Nowym dyrektorem został dotychczasowy wicedyrektor Krzysztof Tymoszuk, radny powiatowy i przewodniczący łukowskiej Platformy Obywatelskiej.

 

Krzysztof Tymoszuk,

dyrektor WORD w Białej Podlaskiej powiedział: Prawie 11 tysięcy osób podeszło w mijającym 2015 roku do egzaminów teoretycznych i praktycznych w łukowskim oddziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zdawalność wyniosła ponad 40 procent. To najwyższy wynik w województwie lubelskim. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej dzięki temu, że ma w swoich strukturach Oddział Terenowy w Łukowie, stał się drugim co do ilości osób zdających egzaminy ośrodkiem w województwie. Wyprzedza nas tylko WORD w Lublinie. Ośrodki z Zamościa i Chełma zostały daleko w tyle. W Białej Podlaskiej i w Łukowie jest natomiast najwyższa zdawalność w województwie. Wynosi ona ponad 40 procent. Każdego dnia w Oddziale Terenowym w Łukowie pracuje co najmniej trzech egzaminatorów. Zainteresowanie zdawaniem egzaminów nie słabnie. Jak podkreśla Krzysztof Tymoszuk dyrektor WORD, utworzenie oddziału w Łukowie było strzałem w dziesiątkę.

Krzysztof Tymoszuk, dyrektor WORD w Białej Podlaskiej, współinicjator powołania oddziału w Łukowie,

powiatowy i przewodniczący łukowskiej Platformy Obywatelskiej. (532-50)

140aeb3ea44a981715651dd521f02edfb082ad39

Słowa kluczowe WORD