Przegląd prasy

Zmiana uprawnień do ulg w przejazdach środkami transportu publicznego

29 grudnia 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Obowiązuje po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 13 stycznia 2005 r.

Link do źródła: Tekst jednolity rozporządzenia dostępny w aktualizowanym zbiorze aktów prawnych: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. 1084b (Aktualizacja 24 - w przygotowaniu).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431
Źródło Prawo Drogowe@NEWS