Przegląd prasy

Zmiany prędkości dopuszczalnej przez organ zarządzający ruchem na drogach

Autor: Kurier Lubelski

18 stycznia 2005

Pytanie: Czy nie ma sprzeczności w tym, że na ulicy czy drodze, gdzie generalnie obowiązuje prędkość 50 i 60 km/h - zależnie od pory dnia - stoją znaki pozwalające na jazdę z prędkością 70 km/h?

Odpowiedź:. W przytoczonym przykładzie nie ma żadnej sprzeczności. Wszystko jest zgodne z prawem o ruchu drogowym. Określa to jasno art. 21 kodeksu drogowego, który brzmi: organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć, za pomocą znaków drogowych, prędkość dopuszczalną pojazdów obowiązującą na terenie zabudowanym. I tak prędkość dopuszczalna w tym terenie może być zmniejszona - jeżeli warunki bezpieczeństwa ruchu na drodze lub jej odcinku za tym przemawiają. Zwiększona - jeżeli warunki na drodze lub jej odcinku zapewniają bezpieczeństwo ruchu. Należy dodać, że organ zarządzający ruchem na drogach może za pomocą znaków drogowych zmniejszyć prędkość dopuszczalną również poza terenem zabudowanym. W każdym przypadku, zarówno zmniejszenia, jak i zwiększenia dopuszczalnej prędkości, decyduje troska o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przy okazji przypominam, że w tzw. strefie zamieszkania dopuszczalna prędkość pojazdów wynosi 20 km/h. Bez względu na porę dnia.

Pytanie zadała: redakcja "Kuriera Lubelskiego" - odpowiedzi udzielił - mł. insp. Henryka Portki, szefa wojewódzkiej drogówki w Lublinie
Źródło "Kurier Lubelski"