Przegląd prasy

Zmiany w rozporządzeniu o usuwaniu pojazdów

1 marca 2004

Opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów z 2 sierpnia 2002 r. Do wykazu jednostek współdziałających z Policją dodano straż miejską (gminną). Doprecyzowano także terminy powiadamiania jednostek wydających decyzje o usunięciu pojazdu o fakcie nieodebrania ich z parkingów strzeżonych, na które zostały przetransportowane. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca 2004 r.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 413c (aktualizacja 33). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
Źródło Prawo Drogowe@NEWS