Przegląd prasy

Znak na drodze – jak, gdzie, kiedy

3 października 2007

Z inicjatywy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców w poszczególnych regionach kraju organizowane są konferencje metodyczne adresowane do wykładowców i instruktorów jazdy pod wspólnym hasłem “Społeczna misja nauczycieli jazdy”. Celem tych konferencji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności kadr szkolących kandydatów na kierowców. W ramach tego przedsięwzięcia w Warszawie odbyło się III Warszawskie Sympozjum “Znaki na drodze – jak, gdzie, kiedy”. Sympozjum to wpisane zostało do planu działania Mazowieckiej Rady BRD. Organizatorami sympozjum byli: Stowarzyszenie OSK w Warszawie i wydawnictwo Grupa IMAGE. Zaplanowano trzy tematy sympozjum: “System szkolenia i egzaminowania – planowane zmiany”; “Znaki na drodze – jak, gdzie, kiedy” (rozszerzone definicje, interpretacja prawna, prawo międzynarodowe, warunki techniczne, instrukcja oznakowania, szczególne przypadki); “Aktualności WORD w Warszawie” (nowy samochód egzaminacyjny, trzeci ośrodek egzaminowania, statystyka zdawalności). Wykłady prowadzili: Janusz Czaja (egzaminator nadzorujący w WORD w Warszawie); Zbigniew Drexler (autor podręczników do nauki jazdy); Andrzej Markowski (psycholog transportu); Tomasz Matuszewski (kierownik wydziału szkoleń i bezpieczeństwa drogowego WORD w WARSZAWIE); Waldemar Wierzbicki (b. naczelnik wydziału ruchu drogowego KS Policji); Andrzej Wierzbowski (kierownik wydziału realizacji i nadzoru egzaminów państwowych WORD w Warszawie); Marek Wierzchowski (konsultant krajowy ds. inżynierii ruchu drogowego KR BRD); Maciej Wroński (b. dyrektor departamentu dróg i transportu Ministerstwa Transportu); Anna Zielińska (Instytut Transportu Samochodowego). W imieniu współorganizatora – Grupy IMAGE – prezes Witold Wiśniewski zapowiedział zorganizowanie kolejnej edycji sympozjum już w pierwszych miesiącach nadchodzącego roku.