Przegląd prasy

Znaki informacyjne o zmiennej treści

14 września 2009

Dyrekcja Administracji Dróg i Autostrad (RSD) w Czechach podpisała umowę z Kapsch TrafficCom obejmującą dostarczenie i obsługę kolejnych 30 znaków informacyjnych o zmiennej treści, które do połowy 2010 roku mają zostać zainstalowane na czeskich autostradach D1, D2 i D5. Wartość zamówienia opiewa na 950 milionów koron czeskich (37,2 miliona euro), a zlecenie dotyczy również dostawy systemu wyliczającego czasy przejazdów.

Firma Kapsch TrafficCom dostarczyła już 46 tego rodzaju znaków dla czeskich autostrad – na samej tylko autostradzie D1 łączącej Pragę z Brnem, najbardziej uczęszczanej w Czechach, znajdują się 33 takie znaki informujące kierowców w sposób ciągły o aktualnym natężeniu ruchu na drodze. Zgodnie z nowym zamówieniem cztery znaki zostaną dodane na autostradzie D1, na autostradzie D2 w kierunku granicy ze Słowacją zostanie zainstalowanych osiem znaków, a na autostradzie D5 w kierunku Pilzna – 18. Kapsch TrafficCom zainstaluje cztery nowe znaki jeszcze w tym roku, a pozostałe 26 do połowy 2010 r.

Rozwój systemu informacji o natężeniu ruchu ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na intensywnie użytkowanych autostradach. System informacji o natężeniu ruchu służy do zbierania danych dotyczących ruchu we współpracy z już istniejącym elektronicznym systemem poboru opłat drogowych, który został wdrożony w Czechach przez Kapsch TrafficCom i działa bez zarzutu od 1 stycznia 2007 r. Dane o natężeniu ruchu przesyłane są do Krajowego Czeskiego Centrum Informacji Drogowej, które analizuje je i w przetworzonej formie dostarcza kierowcom podróżującym autostradami – poprzez system znaków informacyjnych o zmiennej treści dostarczonych przez Kapsch TrafficCom lub za pośrednictwem telefonów komórkowych, radia i systemów nawigacji.

Krajowy elektroniczny system poboru opłat drogowych w Czechach został wdrożony 1 stycznia 2007 r. w wyniku decyzji czeskiego rządu o pokryciu kosztów rozbudowy i utrzymania infrastruktury transportowej poprzez wprowadzenie dla pojazdów ciężarowych opłaty za użytkowanie dróg uzależnionej od przebytej odległości. Wspomniana opłata drogowa jest pobierana od czeskich i zagranicznych użytkowników dróg. Krajowy elektroniczny system poboru opłat drogowych obejmujący pojazdy ciężarowe powyżej 12 ton został zbudowany i jest obsługiwany przez firmę Kapsch TrafficCom. Ten w pełni elektroniczny system działa w oparciu o technologię DSRC i umożliwia pobór opłat w warunkach wielopasmowego, płynnego ruchu. Na chwilę obecną w czeskim systemie zarejestrowanych jest około 80 000 polskich kierowców samochodów ciężarowych. Od 1 stycznia 2010 r. działanie elektronicznego systemu poboru opłat w Czechach obejmie również wszystkie pojazdy powyżej 3,5 tony. Na zlecenie czeskich władz Kapsch TrafficCom testuje obecnie na terenie Czech system satelitarny, który w przyszłości będzie mógł być wykorzystany do elektronicznego poboru opłat na drogach niższych klas.

 

 

Informacje o Kapsch TrafficCom - Kapsch TrafficComjest międzynarodowym dostawcą innowacyjnych rozwiązań z zakresu telematyki ruchu drogowego. Firma koncentruje się na tworzeniu i dostarczaniu elektronicznych systemów poboru opłat drogowych (ETC), w szczególności w warunkach wielopasmowego, płynnego ruchu (MLFF), oraz na obsłudze technicznej i komercyjnej takich systemów. Kapsch TrafficCom dostarcza również systemy zarządzania ruchem poprawiające bezpieczeństwo na drogach i umożliwiające kontrolę natężenia ruchu drogowego oraz systemy elektronicznego dostępu i zarządzania parkowaniem. Firma jest jednym z wiodących dostawców systemów elektronicznego poboru opłat drogowych na świecie z 223 instalacjami wykonanymi w 36 krajach w Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w RPA. Kapsch TrafficCom dostarczył około 14 milionów urządzeń pokładowych (OBU – on-board unit) i wyposażył ponad 11 600 pasów ruchu. Kapsch TrafficCom ma swoją siedzibę w Wiedniu oraz biura i przedstawicielstwa w 22 krajach. Więcej informacji znajduje się na stronie www.kapsch.net

 

Słowa kluczowe Czechy znaki drogowe
Źródło www.kapsch.net