Przegląd prasy

Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

3 października 2013

7ee549304b49acdf8f4eb4f883feca448aa78e01

(Fot.: PD@N 474-26mtbigm)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak (fot.) wziął udział w otwarciu drugiego dnia obrad Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego “Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Kiedy blisko 2 lata temu obejmowałem urząd Ministra Transportu, wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego postawiliśmy sobie jeden zasadniczy cel: przygotować nowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który będzie odpowiadał międzynarodowym standardom, nowoczesnej wiedzy na temat BRD i opierał się na zasadzie “4 E” - powiedział Minister Sławomir Nowak.

Program, przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w czerwcu 2013 r., został podzielony na 4 obszary:

Inżynieria - Engineering, Nadzór - Enforcement, Ratownictwo - Emergency, Edukacja - Education. Inżynieria, jak wyjaśnił Minister, to obszar za który odpowiada GDDKiA: Inżynieria to cały system przebudowy dróg krajowych i budowy autostrad. To, co przez wiele lat było utrapieniem, to brak wysokiej jakości bezpiecznych dróg. Aby walczyć z plagą śmierci na polskich drogach, trzeba poprawiać ich jakość. Do 2015 r. na budowę dróg i autostrad oraz na remonty i przebudowy wydamy blisko 100 mld zł. Od początku 2014 r. zaczynamy nową perspektywę finansową budżetu unijnego i nowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-20, z którego wydamy kolejne 100 mld zł. Do 2020 r. wydamy blisko 50 mld EUR na infrastrukturę drogową. Obszar nadzoru i kontroli zakłada m.in. wymuszenie prawidłowych postaw na drodze. W tym celu budowane jest Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem. To także zaostrzenie kar, wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych został przygotowany projekt zmian, które obligować będą do bezpiecznego zachowania na drodze.

Omawiając obszar ratownictwa Minister Sławomir Nowak podkreślił, że od 6 lat przy polskich drogach, przy szpitalach budowane są lądowiska, rozbudowywany jest też system lotniczego pogotowia ratunkowego. Budujemy nowe szpitalne oddziały ratunkowe, poprawiamy infrastrukturę związaną ze służbą zdrowia, tak aby szybko dostarczyć niezbędną  pomoc poszkodowanym podczas wypadków drogowego -  dodał Minister Sławomir Nowak. W zakresie edukacji MTBiGM współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, aby przygotowywać nowe programy nauczania. KRBRD uruchomi nową kampanię społeczną i edukacyjną poświęconą pozytywnym zachowaniom na drodze oraz walce z prędkością.

Minister podkreślił, że celem podejmowanych działań jest redukcja ofiar śmiertelnych na polskich drogach o połowę do 2020 r. Dodał, że z roku na rok liczba zabitych zmniejsza się, pierwsze półrocze 2013 roku pokazało, że spadkowa tendencja utrzymuje się, nastąpił 15,3% spadek liczby wypadków oraz 10,5% spadek ofiar śmiertelnych na polskich drogach.

Międzynarodowy Kongres BRD w ramach programu Drogi Zaufania organizowany jest przez GDDKiA przy współpracy z Bankiem Światowym i organizacją PIARC (Światowe Stowarzyszenie Drogowe) w Galerii Porczyńskich w Warszawie, w dniach 2-4 października 2013 r. Założeniem kongresu jest dyskusja nt. zarządzania bezpieczeństwem. W kongresie uczestniczą eksperci z administracji drogowych, Banku Światowego, instytucji badawczych oraz politechnik z całego świata. Uczestnicy kongresu w blokach tematycznych poświęconych BRD będą mogli dyskutować o stosowanych na świecie rozwiązaniach umożliwiających poprawę BRD w aspekcie infrastrukturalnym.