Przegląd prasy

Zwlekają, liczą na interwencję ministra

3 stycznia 2013

Kandydaci na kierowców spieszą się, by przynajmniej część teoretyczną zdać przed 19 stycznia. Egzamin chce zdawać trzy razy więcej osób niż zwykle. We Wrocławiu egzaminują codziennie 260 osób. - Pracujemy od godziny 7 do 20. Są ogromne kolejki. Staramy się wyjść ludziom naprzeciw - wyjaśnia Lucjan Górski, egzaminator nadzorujący tamtejszego WORD. Podobnie jest w Szczecinie - egzamin chce zdać 280 osób, gdy normalnie zgłasza się około stu. - Sytuacja wymusiła na nas zwiększenie liczby miejsc, uruchomiliśmy dodatkowe grupy - mówi Zdzisław Witos, zastępca dyrektora szczecińskiego WORD.

Tymczasem ośrodki egzaminowania dokonują wyboru systemu do przeprowadzania nowego egzaminu teoretycznego. - Trwa wojna między PWPW/HP a ITS/Sygnity, co powoduje straszny bałagan - komentuje dyrektor jednego z WORD-ów w zachodniej Polsce. - Ministerstwo nie ustaliło jasnych zasad dotyczących działania systemu teleinformatycznego. Zarządzenia i przepisy wykonawcze powstają w ostatniej chwili. Dlatego wiele wojewódzkich ośrodków zwleka z podpisywaniem umów. Liczą jeszcze na jakąś interwencję ministra Sławomira Nowaka - komentuje “Gazeta Wyborcza”. I dalej czytamy:Wprowadzanie nowych regulacji nadzoruje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zdaniem WORD-ów źle wywiązuje się z tej roli. - W przepisach jest mowa, że system [egzaminowania kierowców] ma być jednolity. Ale kto ma ustalić tę "jednolitość"? - pyta Janusz Jakiel, kierownik działu szkoleń Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. - Do tej pory baza pytań egzaminacyjnych podlegała zatwierdzeniu przez ministerstwo, teraz ten zapis zniknął. Może się okazać, że np. w Warszawie będzie nieco łatwiej zdać egzamin niż w Krakowie, we Wrocławiu czy w Gdańsku. Bo pytania będą tam "wycenione" inaczej”. Wątpliwości budzi także zagadnienie czy systemu będą wdrażane skutecznie i bez problemów. I konkluzja końcowa artykułu: “Ministerstwo opóźnień i chaosu nie widzi. Poinformowało, że od 19 stycznia WORD-y "muszą posiadać system teleinformatyczny pozwalający na realizację wszystkich zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami". A także, że "o sposobie wyboru dostawcy decyduje podmiot zamawiający na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych". A co z dwiema bazami pytań? "System zapewnia zastosowanie jednakowych zasad przeprowadzania części teoretycznej egzaminu oraz jednakowego poziomu trudności przeprowadzanego egzaminu dla każdej osoby egzaminowanej" - oświadcza biuro prasowe ministerstwa”.