Statystyka

49,1 mld zł - koszt zdarzeń drogowych w Polsce w 2013 r.

25 stycznia 2015

Opublikowany został - opracowany na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD - raport KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH W POLSCE W 2013 ROKU. Koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w 2013 r. oszacowano na poziomie 49,1 mld złotych. To prawie 3 proc. Na świecie łączne koszty wypadków to średnia równowartość 1,5-2 proc. PKB kraju. Po raz pierwszy ujęto wycenę kosztów dla województw. Ta analiza -wykazała, że największe obciążenie ekonomiczne generują województwa mazowieckie, małopolskie, łódzkie, śląskie oraz dolnośląskie. Najwyższy koszt jednostkowy ofiar śmiertelnych wykazano w województwach lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim, natomiast najwyższy koszt osoby ciężko rannej generują województwa dolnośląskie, pomorskie oraz śląskie.

Na sumę kosztów zdarzeń drogowych składają się koszty wypadków drogowych, które wyniosły 34,2 mld złotych oraz koszty kolizji drogowych­14,9 mld złotych. Badanie pokazało, że koszt ofiary ciężko rannej (2,21mln zł) przewyższa koszt ofiary śmiertelnej - 1,97 mln zł. Jak to możliwe? Mniejsze tempo spadku liczby ofiar rannych względem liczby zabitych, zmiana wskaźników nadumieralności w poszczególnych grupach wiekowych wraz ze zmianą kosztów jednostkowych hospitalizacji między ofiarami śmiertelnymi a rannymi ­ wpłynęły na zmianę udziału kosztów osób rannych (wzrost) i ofiar śmiertelnych (spadek). Oznacza to, że społeczne koszty ofiar ciężko rannych w wypadkach drogowych są większym obciążeniem dla państwa w przeciwieństwie do ofiar śmiertelnych które obniżają wielkość gospodarki. Ofiary ciężko ranne nie powiększają jej wartości ale równocześnie obciążajądodatkowymi wydatkami w postaci długoletniej opieki medycznej, socjalnej, terapeutycznej itp.