Statystyka

73% Polaków dobrze ocenia pracę Policji

27 lipca 2008

39b19b6205cce47f84544337ef25df88bbc2dc92

(257-3)

Prawie trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji. Tak wynika z ostatnich badaniach przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej. W maju naszą pracę pozytywnie oceniło 73 % respondentów. W porównaniu z innymi podmiotami, takimi jak CBA, ABW, sądami i prokuraturami, Policja otrzymała około dwukrotnie więcej ocen pozytywnych. Jest więc jedną z najlepiej odbieranych instytucji w Polsce. Badania przeprowadzono w dniach 9 – 12 maja 2008 roku. Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadał ponad 1100 dorosłych Polaków. Od roku pozytywne opinie o naszej pracy wyraża blisko trzy czwarte respondentów (obecnie 73%), natomiast negatywne – jedna piąta (20%).

Słowa kluczowe policja