Statystyka

Bezpieczeństwo na drogach w 2006 r.

20 maja 2007

Policjanci z ruchu drogowego KGP przygotowali roczny raport o stanie bezpieczeństwa na drogach za 2006 rok. Dzięki zebranym informacjom na temat wypadków drogowych i ich skutków można prześledzić tendencje, jakie rysują się w głównych obszarach ruchu drogowego w tym m.in. bezpieczeństwo pieszych, udział cudzoziemców, wypadki śmiertelne... Publikacja Wypadki drogowe 2006 została opracowana przez pracowników Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym na podstawie bazy danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK). W swej treści zawiera obszary z zakresu motoryzacji, czas i miejsce powstawania wypadków, rodzaje wypadków, ich ofiary, bezpieczeństwo pieszych, nietrzeźwych uczestników, wypadki śmiertelne z udziałem cudzoziemców i informacje na temat Ruchu Drogowego w innych krajach. W poszczególne rozdziały wpisane zostały szczegółowe dane statystyczne opatrzone krótkim komentarzem.

bf36b16d79023f8e7daf1f28374681324d1a0f5b

Słowa kluczowe policja wypadki drogowe