Statystyka

Chcemy jeździć na światłach

7 września 2008

dc9ad9749604229ff17916291c25e71240eeef9f (264-2)

 

Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego zleciło przeprowadzenie badania opinii publicznej na temat obowiązku jazdy na światłach przez cały rok. Według badania przeprowadzonego w drugiej połowie sierpnia 2008 przez ośrodek badawczy GFK Polonia na reprezentatywnej  grupie 1000 Polaków w wieku od 15 roku życia:

- 58% Polaków opowiada się za obowiązkiem całodobowej jazdy z włączonymi światłami mijania przez cały rok,

- 76% ankietowanych uważa, że obowiązek ten przyczynia się do lepszej widoczności pojazdów na drodze i podnosi bezpieczeństwo,

- 64% badanych sądzi, że jazda z włączonymi światłami przyczynia się do mniejszej liczby ofiar wypadków drogowych.