Statystyka

Czas powstawania wypadków drogowych

28 maja 2006

W 2005 r. najwięcej wypadków miało miejsce w czerwcu, lipcu i sierpniu. W lipcu liczba wypadków drogowych stanowiła 9,9%, a w czerwcu i sierpniu 9,5% ogółu zdarzeń. Duża liczba wypadków w miesiącach letnich jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat. Wtym bowiem okresie zwiększa się natężenie ruchu w związku z okresem wakacyjnym. Natomiast najmniejszą liczbę wypadków zarejestrowano w lutym i marcu.

Tendencja wypadków w 2005 roku

Miesiące Wypadki Zabici Ranni
2005 2004=100% 2005 2004=100% 2005 2004=100%
Styczeń 3 895 117,8 480 155,8 4 779 114,9
Luty 2 804 83,6 307 94,2 3 668 87,1
Marzec 2 919 85,7 297 77,9 3 688 89,7
Kwiecień 3 325 83,9 325 86,2 4 156 82,4
Maj 4 274 101,7 410 96,0 5 555 97,2
Czerwiec 4 585 100,8 461 106,2 5 998 100,2
Lipiec 4 763 97,6 547 101,3 6 336 99,9
Sierpień 4 592 91,7 569 95,5 5 964 89,5
Wrzesień 4 573 99,4 538 95,2 5 731 98,2
Październik 4 386 87,3 567 86,9 5 444 87,6
Listopad 3 847 90,2 483 86,6 4 826 94,3
Grudzień 4 137 91,7 460 83,9 5 046 90,6

Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń odnotowano w piątki (16,5% ogółu) i soboty (14,8% ogółu) oraz w poniedziałki i czwartki (14,4% ogółu). Natomiast w niedziele miało miejsce najmniej wypadków drogowych (12,7 % ogółu) przy niestety, największej liczbie zabitych – 17% ogółu.