Statystyka

Czy stosujemy urządzenia zabezpieczające dzieci w wieku 0-12 lat?

2 września 2015

1004ccc8cdad807b587d0591d01b2e3007b6316c

(523-33 grafika KRBRD)

Specjaliści zebrali dane o ok. 2,5 tysiącach dzieci w wieku 0-12 lat, przewożonych w samochodach osobowych, ciężarowych i dostawczych. Z analizy danych wnika, że 93% dzieci objętych badaniem w samochodach osobowych było przewożonych w fotelikach. Co niepokojące jednak, wraz ze wzrostem wieku dzieci spada odsetek stosowania urządzeń zabezpieczających. Najwyższy wskaźnik - 99% odnotowano w grupie dzieci w wieku do 3 lat, najmniejszy - 90% wśród dzieci w wieku 8 - 12 lat.  Najczęściej przewozimy dzieci w fotelikach na autostradach - 100% i drogach ekspresowych - 96%, najrzadziej na drogach krajowych - 87% i powiatowych 90%. Częściej też jesteśmy skłonni zabezpieczyć dzieci na drogach w obszarach zabudowanych, gdzie 94% badanych przewożono w fotelikach, niż na drogach poza obszarami zabudowanymi gdzie wskaźnik ten wyniósł 90%.