Statystyka

Długie weekendy w statystykach

18 czerwca 2006

W minionym tygodniu kalendarz wyznaczył nam tzw. "czerwcowy długi weekend", poniżej statytyka weekendów majowych z pięciu kolejnych lat. Popatrzmy na cyfry!

ROK 2006 - 28.04 - 03.05.2006 DŁUGI MAJOWY WEEKEND


Wypadki

Zabici

Ranni

Nietrzeźwi kierujący

28.04

168

11

217

430

29.04

142

22

217

605

30.04

126

16

174

574

01.05

85

12

130

622

02.05

112

11

136

637

03.05

77

5

103

652

Suma

710

77

977

3520

ROK 2005 -29.04 - 03.05.2005 DŁUGI MAJOWY WEEKEND


Wypadki

Zabici

Ranni

Nietrzeźwi kierujący

29.04

106

7

143

526

30.04

141

19

186

646

01.05

125

19

183

892

02.05

120

10

161

707

03.05

109

11

168

603

Suma

601

66

841

3374

ROK 2004 -30.04 - 03.05.2004 DŁUGI MAJOWY WEEKEND


Wypadki

Zabici

Ranni

30.04

137

9

160

01.05

145

8

190

02.05

153

17

255

03.05

112

16

170

Suma

547

50

775

ROK 2003 -30.04.2003 - 04.05.2003 DŁUGI MAJOWY WEEKEND


Wypadki

Zabici

Ranni

30.04

145

11

192

01.05

117

11

149

02.05

151

14

207

03.05

120

9

186

04.05

99

8

149

Suma

632

53

883

ROK 2002 -26.04.2002 - 05.05.2002 DŁUGI MAJOWY WEEKEND

Wypadki

Zabici

Ranni

1488

146

1963

Słowa kluczowe wypadki drogowe