Statystyka

Informacja na temat transportu rowerowego w Polsce

11 października 2015

W ostatnich latach odnotowujemy wyraźny rozwój transportu rowerowego. Polacy kupują około 1 mln nowych rowerów rocznie, a 63,6% polskich gospodarstw domowych posiada przynajmniej jeden rower.

Dużą popularnością cieszą się systemy rowerów miejskich, które funkcjonują już w wielu polskich miastach (Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Lublinie, Katowicach, Bydgoszczy) i planowane są w kolejnych (Olsztynie, Łodzi). Największy operator wypożyczalni, firma Nextbike Polska odnotował w sierpniu tego roku 3 miliony wynajmów.

Obecnie prowadzone są prace nad dostosowaniem infrastruktury do wymogów transportu rowerowego. W życie weszło rozporządzenie ws. znaków i sygnałów drogowych zawierające rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo rowerzystów oraz usprawniające projektowanie organizacji ruchu i ruch pojazdów rowerowych. Zmieniane będzie też rozporządzenie dotyczące przepisów techniczno-budowlanych dla części drogi przeznaczonej dla pieszych i rowerzystów.

Długość rowerowych szlaków turystycznych w Polsce w 2014 r. wynosiła ponad 18 tys. km, a długość ścieżek rowerowych ponad 9 tys. km. Jednym z ciekawszych realizowanych przedsięwzięć w tym zakresie są “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, które obejmują 2 tys. km tras zlokalizowanych w pięciu województwach. Wartość projektu to blisko 300 mln zł, z czego 236,3 mln zł to dofinansowanie ze środków  unijnych.

Z funduszy europejskich na lata 2014-20 na transport rowerowy przeznaczymy łącznie około 375,5 mln euro” - poinformowała szefowa resortu transportu Maria Wasiak.