Statystyka

Instruktorze! Rekrutacja do projektu unijnego trwa

5 grudnia 2010

Trwają szkolenia w ramach ogólnopolskiego unijnego projektu “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”. Trwają zapisy i kwalifikacje instruktorów, wykładowców, innych pracowników ośrodków szkolenia kierowców oraz ich właścicieli. W wielu województwach organizowane są kolejne edycje szkoleń, a także grupy specjalne. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi organizatorzy wprowadzają zmiany terminów. Organizatorami - przy udziale Konsorcjum L-INSTRUKTOR - są przede wszystkim WORD-y, ale też stowarzyszenia oraz ośrodki szkolenia kierowców. Przypomnijmy - projekt szkoleniowy składa się z zajęć stacjonarnych w małych grupach, indywidualnego toku e-learningowego oraz sprawdzającego testu komputerowego. Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w czasie szkoleń stacjonarnych. Kwalifikacje uczestników szkolenia zostaną potwierdzone przez Instytut Transportu Samochodowego, a o fakcie podwyższenia kwalifikacji i udziale w szkoleniu powiadomione zostaną organy nadzoru nad szkołami jazdy.

a60733fd2b268f4f186a4cfd2cda2d291acb5c88

Harmonogram szkoleń - Projekt

“Wzrost kompetencji kadry osk”

Warszawa

6.1.2011

Kielce

7.1.2011

Nowy Sącz

17.1.2011

Grudziądz

20.1.2011

Płock/Ciechanów

21.1.2011

Lublin

22.1.2011

Opole

-.1.2011

Katowice

4.2.2011

REKRUTACJA TRWA – www.osk.net.pl

Szkolenie organizowane jest z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej

(Fot.: PD@N 366-13)