Statystyka

Liczba pijanych kierowców wzrosła

7 czerwca 2009

Zadecydowana większość spośród popełnionych przestępstw drogowych w 2008 roku

to prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Na ogólną liczbę 167 984 przestępstw drogowych aż 150 074 dotyczyło nietrzeźwych kierujących.

Liczba podejrzanych o te przestępstwa wyniosła 144 841.