Statystyka

Mniej telefonujemy w samochodzie

16 sierpnia 2015

KRAJOWA RADA BRD: Rośnie świadomość Polaków dotycząca zasad zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Coraz mniej kierowców używa telefonów komórkowych podczas jazdy. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała najnowszy raport wskazujący pozytywny trend - spada wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu.

Na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego oraz firma Heller Consult sp. z o. o. zebrały dane o 99 943 kierujących pojazdami (w tym 80 276 samochodami osobowymi, 683 - taksówkami) w 16 województwach na wszystkich kategoriach dróg (autostradach, drogach ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych).

Zlecanie tego typu badań pozwala nam na bieżąco diagnozować skalę problemu, obserwować zmiany zjawiska w czasie i rekomendować adekwatne środki zaradcze. Jednocześnie podejmujemy działania mające na celu informowanie i uświadamianie kierowcom, jak dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drodze są ryzykowne zachowania, w tym korzystanie z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdu- mówi Agata Foks, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wskaźnik korzystania z telefonów komórkowych przez kierujących samochodami osobowymi w Polsce spadł z 4,1% w 2014 r. do 2,9% w pierwszej połowie 2015 r. Badanie pokazuje, że więcej kobiet (3,1%) niż mężczyzn (2,9%) korzystało z telefonów podczas jazdy w 2015 roku. Były to głównie osoby dorosłe, w przedziale wieku 25 - 60 lat (3,1%). Najmniej rozmów przeprowadziły osoby starsze, powyżej 61 roku życia (0,9%). Pomiary pokazały, że więcej kierujących samochodami osobowymi korzystało z telefonów komórkowych na obszarze niezabudowanym - 3,1% niż zabudowanym - 2,9%. Biorąc pod uwagę rodzaj drogi - najczęściej rozmawiamy przez telefon na drogach ekspresowych - 5,2%, najrzadziej na autostradach - 1,9%. Wskaźnik obejmujący kierujących pozostałymi pojazdami (ciężarowymi, dostawczymi, motocyklami, motorowerami i rowerami) wyniósł w pierwszej połowie 2015 r. 4,4%.

W przeprowadzonym przez KRBRD w 2014 r.. badaniu opinii publicznej, na pytanie jak często podczas jazdy samochodem/motocyklem rozmawia Pan(i) przez telefon komórkowy, aż 64% kierowców zadeklarowało, że rozmawia odpowiednio: rzadko (26%), czasami (27%), często (7%) i bardzo często (4%).

Rozmawianie przez telefon w czasie jazdy obniża zdolność prawidłowego prowadzenia pojazdu i wpływa bezpośrednio na czas reakcji kierowcy. Przekłada się tym samym np. na długość drogi hamowania, możliwość zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami czy skuteczność reagowania w przypadku wystąpienia na drodze sytuacji zagrożenia. Pamiętajmy, że ludzki umysł ma ograniczone możliwości przetwarzania docierających informacji. Gdy wykonujemy kilka czynności równocześnie, każda z nich uzyskuje odpowiednio mniej uwagi. Im czynności te są bardziej skomplikowane, tym większe ryzyko spowodowania wypadku – dodaje Agata Foks, sekretarz KRBRD.

W których regionach kraju rozmawiamy najwięcej?

Najwyższy wskaźnik stosowania telefonów podczas jazdy, wśród wszystkich 16 regionów zanotowano w województwach: małopolskim (5,2%), wielkopolskim (5,0%) i mazowieckim (4,6%). Najniższy w województwach: pomorskim (1,3%), śląskim (1,7%) i warmińsko-mazurskim (1,8%).

42f1f70df57aaad25fddfff18fb09ffa754b8871

(521-55)