Statystyka

Najczęściej popełniane wykroczenia

15 maja 2016

O przyczynach wykroczeń i wypadków drogowych czytamy wiele, ale czy analizujemy je. Zróbmy to teraz. Poniżej interesujące zestawienie najczęściej popełnianych przez kierowców w Polsce wykroczeń w ruchu drogowym. Dane obejmują rok 2015. Odpowiedzmy sobie też na pytanie – czy może nasza wiara we własne umiejętności nie jest nadmierna? Czy nie jesteśmy zbyt lekkomyślni? Czy myślimy o innych uczestnikach ruchu drogowego?

 

 

Wykroczenie

Liczba popełnionych wykroczeń

w 2015 roku

Przekroczenie prędkości

w tym przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h

1 980 799

56 078

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

404 917

Kierowanie pojazdem nie mając przy sobie wymaganych dokumentów

252 880

Stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (kolizja drogowa)

247 973

Niestosowanie się do pozostałych znaków i sygnałów drogowych

212 724

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymania lub postoju

134 047

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku

119 548

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych

77 690

Niestosowanie się do znaku B-1 “zakaz ruchu w obu kierunkach”

68 175

Niestosowanie się do znaku P-4 “linia podwójna ciągła”

56 728

Niezatrzymanie pojazdu w zw. ze znakiem B-20 “stop”

42 080

Kierowanie pojazdem nie mając do tego wymaganych uprawnień

38 759

Kierowanie pojazdem pomimo braku dokumentu dopuszczenia pojazdu do ruchu

38 030

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używanie świateł w okresie od świtu do zmierzchu

38 013

Niestosowanie się do znaku B-2 “zakaz wjazdu”

28 524

Niestosowanie do znaków od C-1 do C-12 (nakazy jazdy)

26 042

Niestosowanie się do znaku B-21 “zakaz skrętu w lewo” i znaku B-22 “zakaz skrętu w prawo”

23 945

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośredni przed nimi

21 679

Kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego do alkoholu

21 050

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 “zakaz wyprzedzania”

19 855