Statystyka

Najechanie na znaki drogowe

21 października 2007

W Polsce w wyniku najechania na elementy konstrukcji drogowych

(znaki drogowe i drogowskazy, bariery oddzielające pasy ruchu)

ginie co roku kilkaset osób, a kolejnych kilka tysięcy odnosi poważne rany.

Słowa kluczowe wypadki drogowe znaki drogowe