Statystyka

Najmniej nietrzeźwych kierowców w Skandynawii

30 lipca 2006

W trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata w ramach operacji AD 606 (Alcohol / Drugs – Alkohol / Narkotyki, czerwiec 2006) policjanci z 19 europejskich krajów skontrolowali 600 tys. kierowców. 13 tys., czyli 2,18 proc. prowadziło pod wpływem alkoholu. Tygodniowa operacja AD 606 była największym przedsięwzięciem europejskich służb ruchu drogowego w ciągu lata 2006. Kierowcy byli badani pod kątem prowadzenia pod wpływem narkotyków w tych krajach, w których pozwala na to stan prawny. W sumie badaniu poddano 16.604 kierowców. W przypadku 301 (1.8%) wynik testu był pozytywny. Zorganizowane przez TISPOL (Europejska Organizacje Policji Ruchu Drogowego) badania odbyły się pomiędzy 5 a 11 czerwca i pokrywały się z Mistrzostwami Świata FIFA. Policje krajów europejskich przeprowadzały kontrole w każdym z krajów członkowskich na zasadach określonych w przepisach właściwych dla danego kraju. Najwyższa liczba badań na zawartość alkoholu przeprowadziła Hiszpania. Na 170.491 kierowców sprawdzonych 2.356 (1.38%) kierowców prowadziło pod wpływem alkoholu. Najwyższą liczbę kierowców kierujących pod wpływem alkoholu odnotowano w Polsce gdzie z 53.596 skontrolowanych pojazdów w 3.095 zanotowano wynik pozytywny (5.77%). Najwyższa proporcja kierowców pod wpływem alkoholu była w UK gdzie zostało przebadanych 10.496 kierowców, a 916 prowadziło pod wpływem alkoholu (8.8%). - Pomimo, że jesteśmy zadowoleni z postępu, jaki osiągnęliśmy, to olbrzymia liczba złapanych kierowców podczas wspólnej akcji pokazuje, dlaczego wciąż musimy zachować czujność – powiedział Prezydent TISPOL Roland Aellen. Zapowiedział też, że podobne akcje będą kontynuowane.

Dane dotyczące kontroli trzeźwości kierowców w poszczególnych krajach:

PAŃSTWO LICZBA SKONTROLOWANYCH KIEROWCÓW LICZBA NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW ODSETEK NIETRZEŹWYCH KIEROWCÓW

Liczba skontrolowanych kierowców Liczba nietrzeźwych kierowców Odsetek nietrzeźwych kierowców
FINLANDIA 28.697 43 0,15
NORWEGIA 34.977 84 0,24
SZWECJA 50.317 372 0,74
DANIA 18.717 206 1,1
NIEMCY 167 2 1,2
HOLANDIA 16.693 213 1,28
HISZPANIA 170.491 2.356 1,38
WĘGRY 23.955 336 1,4
RUMUNIA 31.392 501 1,6
FRANCJA 93.433 2.466 2,64
GRECJA 24.976 711 2,85
WŁOCHY 13.399 493 3,68
BELGIA 992 44 4,44
SZWAJCARIA 5.975 267 4,47
CYPR 2008 110 5,48
POLSKA 53.596 3.095 5,77
PORTUGALIA 4.738 412 8,7
SŁOWENIA 2.197 192 8,74
WLK. BRYTANIA 10.426 916 8,79
RAZEM 587.146 12.819 2,18
Słowa kluczowe alkohol pijani kierowcy