Statystyka

Nietrzeźwi kierowcy na polskich drogach

26 lipca 2015

Zmiany, które wprowadziła nowelizacja obejmowały również m.in.: 1) wydawanie przez sąd wyroku o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju (na okres nie krótszy niż 3 lata) wobec sprawcy przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, który był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia po sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym albo po spowodowaniu wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała; 2) wobec sprawcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, który był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w takim stanie - orzekanie dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych; 3) podwyższenie górnej granicy okresu zakazu prowadzenia pojazdów z 10 do 15 lat.

W konsekwencji zmiany przepisów, coraz rzadziej dochodzi również do wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. Zgodnie z danymi wstępnymi przekazanymi przez Komendę Główną Policji, w okresie od 18.05. do 30.06.2015 r.zanotowano:

1.spadek liczby wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców o 37,3%, tj. łącznie o 117 takich wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.;

2.spadek liczby zabitych w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców o 66,7%, tj. łącznie o 26 zabitych w wyniku takich wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.;

3.spadek liczby rannych w wyniku wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców o 34,8%, tj. łącznie o 134 rannych w wyniku takich wypadków drogowych w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r.

 

66d0f3043da8438e5ca8b7636e04ca5cd4f75bc3(520-7 wykres KRBRD)