Statystyka

Polacy o poprawie bezpieczeństwa na drogach

31 sierpnia 2006

Na zlecenie Komendy Głównej Policji CBOS zapytał Polaków o sposoby poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. 84 proc. badanych jako najskuteczniejszy wskazało kontrolę trzeźwości. Niewiele mniej (72 proc.) ankietowanych wybrało budowę nowych dróg. W badaniu uzyskano również opinię Polaków na temat, w jaki sposób powinni być karani kierowcy prowadzący pojazdy w stanie nietrzeźwości. Karą, która uzyskała największą akceptację respondentów była kara finansowa (94% wskazań). Nieznacznie mniej osób wskazało na odebranie prawa jazdy na określony czas (89%) oraz prace społeczne (85%). Wśród innych kar, które były najczęściej wskazywane przez badanych znajdują się: przekazanie informacji do miejsca pracy (nauki) sprawcy (67%), podanie nazwiska i wizerunku sprawcy do publicznej wiadomości na jego koszt (62%), kara więzienia bez zawieszenia (56%) oraz konfiskata pojazdu (55%). W badaniu CBOS-u dotyczącego kar dla nietrzeźwych kierowców nie został uwzględniony projekt jaki kilka dni temu opinii publicznej przedstawiła Liga Polskich Rodzin, który zakłada karanie pasażerów, którzy świadomie podróżują z nietrzeźwym kierowcą.

“Które z wymienionych działań mogą mieć Pana(i) zdaniem, największy wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach? (proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi”: