Statystyka

Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących

11 czerwca 2006

Wypadki z winy kierującego Wypadki Zabici Ranni
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 11 419 28,8 1 687 40,0 16 728 31,4
Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu 9 511 24,0 576 13,6 13 188 24,8
Nieprawidłowe wyprzedzanie 2 839 7,2 471 11,2 4 134 7,8
Nieprawidłowe Omijanie 935 2,4 99 2,3 1 036 1,9
Wymijanie 713 1,8 86 2,0 952 1,8
Przejeżdżanie przejść dla pieszych 3 422 8,6 165 3,9 3 538 6,6
Skręcanie 1 624 4,1 122 2,9 1 987 3,7
Zatrzymanie, postój pojazdu 30 0,1 - - 44 0,1
Cofanie 818 2,1 33 0,8 831 1,6
Jazda po niewłaściwej stronie drogi 1 150 2,9 221 5,2 1 780 3,3
Wjazd przy czerwonym świetle 580 1,5 39 0,9 825 1,5
Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 119 0,3 6 0,1 168 0,3
Brak bezpiecznej odległości między pojazdami 1 797 4,5 57 1,4 2 446 4,6
Gwałtowne hamowanie 118 0,3 8 0,2 168 0,3
Jazda bez wymaganego oświetlenia 118 0,3 26 0,6 110 0,2
Zmęczenie, zaśnięcie 508 1,3 115 2,7 756 1,4
Ograniczenie sprawności psychomotorycznej 507 1,3 55 1,3 654 1,2
Inne 3522 8,5 473 10,9 4084 7,5

Słowa kluczowe wypadki drogowe