Statystyka

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym I-X’2012

9 grudnia 2012

 

Jak podaje Komenda Główna Policji w okresie od stycznia do października 2012 roku doszło do:

30 970 wypadków drogowych, w których

2 920 osoby zginęły

38 497 osoby odniosły obrażenia ciała