Statystyka

Stan brd wg Światowej Organizacji Zdrowia - raport

29 października 2015

Pomimo poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wypadki drogowe co roku są  przyczyną śmierci blisko 1,3 mln osób. W ostatnich trzech latach Polska oraz 78 innych krajów ograniczyła liczbę wypadków śmiertelnych, w 68 krajach liczba ta jednak wzrosła - wskazano w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pn. Global status report on road safety 2015 przygotowany w odniesieniu do danych z Polski we współpracy z Sekretariatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kraje, które zredukowały liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych osiągnęły ten sukces poprzez poprawę ustawodawstwa, nadzoru  oraz zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.

W raporcie podkreślono, że użytkownicy dróg na całym świecie są nierównomiernie chronieni. Ryzyko śmierci w wypadku drogowym nadal zależy w dużej części od tego gdzie ludzie żyją i w jaki sposób poruszają się po drogach. Nadal istnieje luka między krajami o wysokich dochodach, średnich i niskich - w których występuje 90 proc. ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym mimo, iż posiadają 54 proc. wszystkich pojazdów na świecie. Najniższe wskaźniki śmiertelności na mieszkańca występują w Europie - szczególnie w bogatych krajach, gdzie na 100 tys. mieszkańców przypada około 9,3 ofiar śmiertelnych wypadków drogowych przy średniej w skali światowej 17,5, a najczęściej wypadkom ze skutkiem śmiertelnym ulegają osoby poruszające się samochodami 51 proc. Najwyższe zagrożenie życia w ruchu drogowym występuje w Afryce - ginie tam w wypadkach 26,6 osób na 100 tys. mieszkańców, a wypadkom śmiertelnym ulega najwięcej pieszych - 39 proc. Raport wskazuje między innymi, że na całym świecie:

–105 krajów stosuje dobre prawo dotyczące pasów bezpieczeństwa mające zastosowanie do wszystkich osób w pojeździe,

–47 krajów posiada właściwe prawo krajowe określające maksymalny limit prędkości do 50 km /  h w terenie zabudowanym,

–34 kraje posiadają dobre prawo wobec jazdy pod wpływem alkoholu,

–w 53 krajach  bierne urządzenia zabezpieczające zamontowane w pojazdach (pasy bezpieczeństwa i foteliki dla dzieci) stosuje się według limitów określonych na podstawie wieku, wzrostu i wagi.

–W skali wszystkich badanych krajów 49 proc. ofiar wypadków to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Informacje o stanie BRD Polsce dla WHO przygotował Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W raporcie wskazano, m.in. że od 2004 r. liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych systematycznie obniża się, podobnie jednak do skali globalnej problemu najbardziej zagrożeni ryzykiem wypadku są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.