Statystyka

Uchwalono system poboru myta

Autor: "Gazeta Prawna" , "Rzeczpospolita"

6 lipca 2005

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie możliwe będzie wprowadzenie jednolitego elektronicznego europejskiego systemu poboru opłat za korzystanie z dróg, mostów i tuneli. Terminu wprowadzenie systemu nie określono. Tę decyzję pozostawiono w kompetencji ministra infrastruktury.

Zastrzeżono: dla samochodów o wadze nie mniejszej niż 3,5 tony oraz samochodów przewożących więcej niż 9 pasażerów będzie to nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku, dla pozostałych pojazdów – nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku. Technologie poboru opłat drogą elektroniczną (do wyboru): lokalizacji satelitarnej, systemu łączności radiowej opartej na standardzie GSM-GPRS oraz systemu radiowego w paśmie częstotliwości 5,8 GHz.

Nowelizacja ma na celu wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/52/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie.

Akt zostanie skierowany do Senatu

Słowa kluczowe koszty utrzymania dróg