Statystyka

We Francji mają 25 fotoradarów na 10 tys. km dróg

11 marca 2013

 

42f99e04dc97be6b8d4bf8ca93839ebb48a3357b

(Fot.: PD@N 458-13jm)

W Wielkiej Brytanii fotoradarów jest ok. 2,4 tys. (57 fotoradarów przypada na 10 tys. km dróg), we Francji – 2,6 tys. (25 urządzeń na 10 tys. km dróg), a w Holandii – 900 (66 urządzeń na 10 tys. km dróg).

Z danych European Road Statistics wynika też, że kraje, które wdrożyły u siebie automatyczny nadzór nad ruchem drogowym, w latach 2001–2009 znacznie zredukowały liczbę ofiar śmiertelnych. We Francji odnotowano spadek z 8,1 tys. do 4,3 tys. ofiar rocznie, we Włoszech – z 7,1 tys. do 4,2 tys., a w Holandii – z 993 do 644 osób.

W latach 2001–2010 kraje członkowskie Unii Europejskiej zredukowały liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o średnio 43 proc. W tym czasie Polska obniżyła tę liczbę o 29 proc.