Statystyka

Włącz kierunkowskaz!

12 maja 2006

Prawie co czwarty kierowca nie ma nawyku sygnalizowania zmiany pasa ruchu!

Ankieta, jaką Szkoła Jazdy Renault przeprowadziła we współpracy z portalem internetowym Wirtualna Polska wykazała, że używanie kierunkowskazów nie jest w Polsce regułą – aż 22% kierowców nie ma nawyku sygnalizowania zmiany pasa ruchu. Spośród 28253 osób, które odpowiedziały na pytanie czy sygnalizują kierunkowskazem zmianę pasa ruchu aż 4 % respondentów odpowiedziało, że nigdy tego nie robi, a kolejne 18% że zazwyczaj, czasem lub rzadko. Można zauważyć narastającą nonszalancję kierowców na drogach i powolne odchodzenie od stosowania wszystkich nakazanych prawem czynności podczas jazdy – informuje Marcin Szyndler, komisarz Komendy Głównej Policji. Statystyki w Stanach Zjednoczonych są jeszcze bardziej zaskakujące. Aż 57% kierowców przyznaje, że nie używa kierunkowskazów, bo nie ma na to czasu, są zbyt leniwi, nie robią tego, bo inni kierowcy nie sygnalizują zamierzonych manewrów lub uważają po prostu, że jest to nieważne. Tymczasem kierunkowskazy ostrzegają i informują innych użytkowników ruchu, włączając pieszych. Aby zminimalizować ryzyko wypadku, kierujący pojazdem powinien zawsze sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu i wyłączać kierunkowskaz niezwłocznie po wykonaniu manewru - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault. Kierunkowskazy odgrywają ogromną rolę zwłaszcza w przypadku tzw. martwych punktów. Możemy czasem nie dostrzec w lusterku pojazdów znajdujących się za nami, a jeśli wtedy skręcimy czy zmienimy pas ruchu możemy spowodować wypadek. Jeżeli odpowiednio wcześnie zasygnalizujemy zmianę kierunku jazdy, to kierowcy jadący za nami zdążą zwolnić lub też w inny sposób dostosują swoją jazdę do wykonywanego przez nas manewru i tym samym zminimalizowaniu ulegnie ryzyko wypadku – dodaje Zbigniew Weseli. Obok braku sygnalizowania manewru, który zamierzamy wykonać, podstawowym błędem jest nieodpowiedni moment włączenia kierunkowskazu. Zarówno zbyt wczesne, jak i zbyt późne zasygnalizowanie zamierzonego manewru, stwarza ryzyko wypadku. Gdy włączymy kierunkowskaz zbyt wcześnie, na przykład przed minięciem ostatniego skrętu przed zamierzonym, możemy zmylić innych użytkowników ruchu. Jeśli zasygnalizujemy manewr zbyt późno, to nie zostawimy innym kierowcom czasu na reakcje. By zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, coraz więcej samochodów wyposażanych jest w kierunkowskazy na lusterkach bocznych. Jeśli nie wyrobimy w sobie nawyku sygnalizowania zamiaru wykonania danego manewru, nie pomogą nam jednak kierunkowskazy umieszczone nawet w najbardziej widocznym miejscu – mówią trenerzy Szkoły Jazdy Renault.